HOME  |  CONTACT  |  SITEMAP
Grote letters
Medium letters
Kleine letters

Disclaimer

Hierbij wordt toestemming verleend om de documenten en de informatie op deze website te gebruiken, mits onderstaande vermelding van auteursrecht wordt voorzien op alle documenten en kopieën die worden gereproduceerd of voortgebracht vanaf deze website, de documenten uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en de documenten niet op andere netwerken worden geplaatst en er geen wijzigingen en aanpassingen aan de documenten worden aangebracht.

Het gebruik voor andere doeleinden is bij wet uitdrukkelijk verboden en REGent kan schendingen van of inbreuken op haar rechten vervolgen.

Hierbij wordt meegedeeld dat enige informatie, procédés of technologieën die in de documenten en de informatie worden beschreven, onderhevig kunnen zijn aan andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan derden.

Website Eneriesnoeiers Website milieu advies winkel website samenlevingsopbouw website OCMW Gent website Stad Gent website Gent, stad in werking